Selecteer een pagina

Project niet-dringend patiëntenvervoer

Wie met een niet-acuut medisch probleem naar het ziekenhuis moet, en dat niet kan met gewoon vervoer, kan daarvoor een ambulancedienst voor ‘niet-dringend liggend ziekenvervoer’ inschakelen.

Door het gewijzigde ziekenhuislandschap, de vergrijzing en het stijgend aantal chronische patiënten, maken steeds meer mensen hier gebruik van. Maar daarmee stijg ook het aantal lege ambulanceritten, oneigenlijk gebruik en onveilige situaties voor de patiënt.

Met ondersteuning van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft POM-Limburg samen met Mutas, ambucare, VPP en CM Limburg de ambitie om een centraal mobiliteitsplatform met slimme dispatching te ontwikkelen. Dit platform moet garant staan voor een betere afstemming van het vervoersaanbod met de noden van de patiënten .

Alle aanvragers zullen in de toekomst op een eenvoudige wijze en bij één centraal platform hun vraag kunnen aanmelden. Allereerst zal dit platform de vervoersvraag, via een adequate triage, naar het juiste type vervoer leiden. Vervolgens wordt de vraag, op basis van bepaalde criteria (bijv. aansluiting mutualiteit …), gedispatcht naar de juiste vervoersaanbieder.

Het centraal mobiliteitsplatform werkt op een slimme en dynamische manier waardoor ritten, indien nodig, in realtime aangepast kunnen worden aan de situatie, zoals bijvoorbeeld bij file, pech en een annulering van de ritten deze gevallen wordt het rittenschema hertekend naar een efficiëntere oplossing.

Tot slot zal er een centraal nummer opgericht worden om de gefragmenteerde vraag van ondermeer huisartsen, sociale diensten en ziekenhuizen te centraliseren.

Voor de realisatie van dit project wordt beroep gedaan op alle actoren, zoals mutualiteiten, vervoerders en patiëntenverenigingen.

Uiteraard zullen we na de ontwikkeling en testen in Limburg deze dienst beschikbaar stellen voor heel Vlaanderen en kan deze indien gewenst ook uitgebreid worden tot andere vervoersvormen zoals het niet-dringend zittend ziekenvervoer. Hiervoor werken we nauw samen met de Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.